Fiska i Viskan

Viskan är bra fiskeområde. Numera har lax och öring möjlighet att vandra upp längs Viskan ända till Skene. Det finns även andra fiskarter så klart att fiska. Det finns flera fiskevatten som ingår i Viskans fiskevårdsområde. En av dem omfattar Viskan från Kungsfors kraftstation i Skene till Hallandsgränsen, strax söder om Horred, samt Slottsån till Kalven och Lillån till Fävren inom Marks kommun, Lilla Eksjö och Gravsjö i Istorp. När det kommer till fiskeregler så är det så att fiskekort gäller endast med handredskap. Fiske efter lax och öring är tillåtet från 1 april till 30 september. Minimimått på lax är 50 cm, för öring 45 cm. Mindre fiskar ska släppas tillbaka, oavsett om den lever eller är död. För fisket vid Lekvads naturreservat (Berghem) gäller speciella regler och fiskekort. Förekommande fiskarter i dessa fiskevatten är abborre, braxen, gädda, havsöring, lax.

Fiskesträckor

Viskans nedre FVO går från mynningen till Näs/Stengårdshult, ca 6 km. Här kan du fiska abborre, braxen, färna, gädda, havsöring, id, lax, mört, sik och ål. Kullagård-Åsbro återfinns ca 5 km uppströms mynningen. Sträckan startar vid Kullagårdsbron och slutar nedanför Åsbro. Tillåtna fiskemetoder är flugfiske, spinnfiske och mete. Boråssjöarnas FVO (och Viskan vid Borås fiskevårdsområde) sträcker sig inom Borås stad. Från Öresjöns utlopp och nerströms till Jössabron. Här går det att fiska gädda, abborre, braxen, regnbåge och mört. Fritt fiske i Viskan och Ramnasjön. Öresjö FVO (Borås-Öresjö FVOF) är en sträcka uppströms Öresjö på ett par hundra meter. Gingri-Ön Fiskevårdsområde ligger cirka 3 km öster om Fristad och ca 12 km nordöst om Borås. Här erbjuds fiske i Viskans huvudfåra från Marsjön och nerströms till landsvägsbron i Gingri. Bland fisk att fånga finns abborre, braxen, björkna, gädda, mört, sarv, sutare och öring.