dawn

Viskan

Viskan är en å. Det är den nordligaste av de fyra större åar som mynnar ut i Halland. Denna å rinner
genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet vid Klosterfjorden via
Varbergs kommun i Hallands län. Viskan är 142 kilometer lång. Källsjö till denna å är Tolken som
ligger väster om Ulricehamn i Västra Götaland. De andra tre åarna är Ätran, Nissan och Lagan. En del
kanske minns minnesramsorna, Vi ska äta Ni ska laga som man säger på vissa platser. På andra
platser är ramsan Laga ni, Äta vi.
Både Viskan och Ätran har i flera tusen år varit viktiga leder från kusten långt in i landet. Det finns en
borg, som heter Torpa Stenhus, som ligger vid Åsunden. Den byggde man som skydd mot danska
trupper. Området var viktig som transportled då Viskan och Ätran samt Tolken och Åsunden ligger
nära varandra.
På sin väg mot havet flyter Viskan genom sjön Öresjön. Den går även via samhällena Hökerum, Nitta,
Borås, Rydboholm, Viskafors, Rydal, Kinna (Marks kommun), Skene, Björketorp, Horred och Veddige.
På sin väg mot havet så tar den emot biflödena Häggån, Slottsån, Surteån (Surtan), Hornån, Skuttran,
Lillån samt ett par mindre åar.

Den värdefulla laxen

Lax, som länge varit värdefull har man kunnat fånga i Viskan sedan urminnes tider. Det finns ett skriftligt belägg från 1100-talet, då munkar från klostret i halländska Ås byggde en laxgård inte långt från åns mynning. Man tror att laxen har vandrat upp till Kungsfors.
Lax så väl som havsöring har en omväxlande livscykel. Under hösten lägger fisken sin rom på grusiga bottnar i forsande, syrerikt vatten. När våren kommer så kläcks alla ägg. De yngel som klarar sig, utvecklas till smolt. De anpassar sig nu för ett liv i saltvatten. De lever sedan mellan tre och fem år i havet innan de söker sig tillbaka till sin å för att leka.

salmon

Kontakta

Om Oss

balan

Bålån

Bålån är en å som har sitt utlopp i Storsjön sydväst om Rydboholm. Strax innan utloppet har ån en vacker forssträcka där man kan hitta Safsa, Hampflockel och Storrams. Vid denna å så har det bedrivits smide och kolning sedan lång tid tillbaka. Bålån är 3 kilometer lång och iske är tillåtet längs hela sträckan. I dag finns det här en iordningställd grillplats och informationstavla. Härifrån startar en cykelled, vandringsled och en smedjerunda.

Öresjö

Öresjö är en sjö i Borås kommun i Västergötland och ingår i Viskans huvudavrinningsområde. Denna sjö är 6 km lång. Den sträcker sig från Borås till Fristad. Från nordost mynnar Viskan ut i Öresjö strax norr om Sparsör och fortsätter sedan sitt lopp mot Kattegatt längre söderut mellan Almenäs badplats och Sjöbo.

 

Företag med namnet Viskan

I Borås finns det flera företag som valt att använda sig av Viskan i sitt namn. Det är dels ett café, som heter då Café Viskan och den ligger precis jämte denna å. Sedan finns det Viskan System AB som erbjuder e-handelslösningar. I Skene, en bit utanför finns Viskan Spa.