dawn 1

Om oss

Bo, äta, och göra i naturnära och unika miljöer utanför de turistiska motorvägarna.
Destination Viskan är ett nätverk för att synliggöra landsbygdens företag.
Här får du personlig kontakt och service i miljöer som du normalt inte hittar så lätt.
Syftet med hemsidan är att besökaren lätt skall hitta de pärlor som glittrar längs Viskans
sträckning. Nu är det inte så att alla ligger precis utmed Viskans strand utan finns i de
fem kommuner Viskan rinner igenom.